Mgr. Martin Mareda 


Adiktolog, pedagog, terapeut.

Dosažené vzdělání: vysokoškolské magisterské - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, učitelství pro střední školy - aprobace dějepis - latina

Dvacetiletá praxe v oboru adiktologie - centrum Auritus Tábor na pozicích kontaktní prcovník, vedoucí pracovník terénního programu, terapeut.

Kurzy:
  • 2002 - Kurz krizové intervence 51 hodin - Remedium Praha
  • 2002 - 2009 - Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (INCIP)
  • 2003 - 2005 - Vzdělávací program "Primární prevence drogových a jiných závislostí" 84 hodin, Skálův institut Praha
  • 2008 - 2009 - Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí 112 hodin, Prev - centrum Praha
  • 2010 - Kurz "Dluhové poradenství", Auritus
  • 2012 - Hepatitidy a jejich léčba, RVKKP
  • 2019 - Kurz "Psychofarmaka v léčbě dětí a dospívajících", Prev-centrum Praha
  • 2020 - Seminář "Dítě jako klient terénního programu", Č.A.S.