On-line poradna

  • On-line poradenství je možností, jak začít svůj problém řešit z pohodlí domova a bez čekání na termín objednání osobní schůzky.
  • On-line poradenství může být cestou, jak svůj problém řešit ve chvíli, kdy se pro to rozhodnete.
  • On-line poradenství je vhodnou formou pro lidi, kteří o svých problémech raději píší než hovoří.
  • On-line poradenství nabízí možnost problém řešit anonymně - dotaz je možné poslat z e-mailu vytvořeného pouze pro tuto aktivitu, není nutné uvádět své jméno, adresu ani další osobní údaje, při využití poradenství přes videohovor není nutné zapínat kameru a ukazovat tak svou tvář (poradce bude vždy vidět). Poradenský on-line rozhovor není nahráván, řídí se pravidly GDPR, poradce je povinný dodržovat anonymitu a řídit se etickým kodexem
  • Prostřednictvím on-line poradny můžete zadat jakýkoli dotaz týkající se problematiky závislostí, případně formulář použít pro objednání našich služeb.
  • Pro rychlejší objednání raději volte telefonický kontakt  +420 777 796 667