Cíle

  • Abstinence nebo stabilizace v užívání návykových látek
  • Podpora schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů ji řešit
  • Poskytování informací, rad, vedení a podpory při řešení závislostního chování
  • Podpora změny životního stylu (přerušení kontaktů s drogovou scénou, hledání nových bezpečných kontaktů, podpora v samostatnosti, odpovědnosti, zapojení se do pracovního procesu...)
  • Využití a podpora rodinných zdrojů a síly k podpoře změny závislého chování a k jejich udržení