Cíle

  • Pomoc klientovi po ukončené léčbě či po několikaměsíční abstinenci překlenout období přechodu zpět do normálního života a připravit jej na problémy s tím spojené
  • Udržet změny v životním stylu a chování dosažené v léčbě
  • Podpora a udržení abstinence klienta
  • Získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu
  • Podpora osobního růstu klienta a změn v sebepojetí
  • Stabilizace v oblasti základních sociálních jistot (bydlení, zaměstnání)
  • Dosažení spokojenosti a zvýšení kvality života klienta