Ambulantní doléčovací program

Následná péče tvoří poslední fázi procesu změny závislého, patří sem všechny intervence, které se již navozené změny snaží udržet. Program mohou využít abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách nebo s problematikou patologického hráčství, nejlépe klienti, kteří absolvovali detoxifikaci a alespoň krátkodobou léčbu, ale mohou to být i klienti bez léčby, kteří abstinují.


Poskytované služby:

Individuální strukturovaný ambulantní doléčovací program, jehož obsahem je:

Individuální terapeutická práce - nemělo by se jednat o "hlubokou" psychoterapii, cílem je stabilizace abstinence od primární drogy, stabilizace dalších navozených změn. Není možné řešit veškeré problémy klienta, důležité je citlivě zvážit, co z klientových témat bezprostředně souvisí s jeho stabilizací, ostatní pak předat do další péče.

Prevence relapsu - klíčová složka následné péče, cílem je vybavit klienta dovednostmi a vědomostmi tak, aby se zvýšila jeho sebekontrola a tím snížila pravděpodobnost relapsu. Je třeba pomoci klientovi získat náhled, naučit jej, jak zvládat rizikové situace a pomoci mu s integrací do normálního života.

Sociální práce - jedná se především o řešení dluhů - zdrav. pojištění, sociální dávky, trestní stíhání, alternativní tresty,...

Podpora při vyhledávání zaměstnání - mít zaměstnání je jedním ze základních ukazatelů integrace do normálního života. Pomoc v této oblasti je podpora a pomoc při vyhledávání, podpora při dalším vzdělávání, rekvalifikaci apod.

Pomoc při řešení zdravotních problémů - jedná se opět o podporu fyzické rekonvalescence, motivování klienta k řešení dosud opomíjených zdravotních problémů.

Práce s rodinnými příslušníky - klient se vrací z léčby, kde prodělal osobnostní změnu, klade to nároky i na změnu postojů a vzorců chování celé rodiny, častěji se začínají projevovat rizikové faktory v rodinném prostředí, které přispěly k rozvoji drogového problému klienta. Rodiče musejí přijmout skutečnost, že se velmi výrazně podílejí na výsledku celého procesu úzdravy, ke kterému může patřit také relaps a dočasné zhoršení situace.

Nabídka volnočasových aktivit - naučit se využívat volný čas bez drog je jedním z hlavních cílů následné péče - nabízet a společně hledat různé alternativy trávení volného času, do této oblasti spadá i nácvik různých technik relaxace.

Časový rozsah programu

  • Minimální délka programu následné péče je 6 měsíců, zpravidla se jedná o pravidelná setkání 1x týdně 1 hodina. Program může být podle potřeb klienta delší.

Skupinová psychoterapie (Doléčovací skupina) - více zde

Druh sociální služby podle § 32 zákona o sociálních službách:

Služby následné péče (§ 64)


  • Služby poskytujeme bezplatně
  • Respektujeme osobní svobodu
  • Individuální přístup

Kontakt

ANA, z.ú.

Adiktologické centrum

Koželužská 140, Tábor - kontakt

Tel.: +420 381 211 627

Mobil: +420 602 518 973

E-mail: ana@anatabor.cz

Web: www.anatabor.cz 


Otevírací doba:

Po - Čt / 8:00 - 17:00

Pá / 8:00 - 13:00


Pokud máte zájem o náš doléčovací program, kontaktujte nás na tel. čísle 381 211 627,  nebo e-mailem ana@anatabor.cz