Poskytované služby

Individuální strukturovaný ambulantní doléčovací program, jehož obsahem je:

Individuální terapeutická práce - nemělo by se jednat o "hlubokou" psychoterapii, cílem je stabilizace abstinence od primární drogy, stabilizace dalších navozených změn. Není možné řešit veškeré problémy klienta, důležité je citlivě zvážit, co z klientových témat bezprostředně souvisí s jeho stabilizací, ostatní pak předat do další péče.

Prevence relapsu - klíčová složka následné péče, cílem je vybavit klienta dovednostmi a vědomostmi tak, aby se zvýšila jeho sebekontrola a tím snížila pravděpodobnost relapsu. Je třeba pomoci klientovi získat náhled, naučit jej, jak zvládat rizikové situace a pomoci mu s integrací do normálního života.

Sociální práce - jedná se především o řešení dluhů - zdrav. pojištění, sociální dávky, trestní stíhání, alternativní tresty,...

Podpora při vyhledávání zaměstnání - mít zaměstnání je jedním ze základních ukazatelů integrace do normálního života. Pomoc v této oblasti je podpora a pomoc při vyhledávání, podpora při dalším vzdělávání, rekvalifikaci apod.

Pomoc při řešení zdravotních problémů - jedná se opět o podporu fyzické rekonvalescence, motivování klienta k řešení dosud opomíjených zdravotních problémů.

Práce s rodinnými příslušníky - klient se vrací z léčby, kde prodělal osobnostní změnu, klade to nároky i na změnu postojů a vzorců chování celé rodiny, častěji se začínají projevovat rizikové faktory v rodinném prostředí, které přispěly k rozvoji drogového problému klienta. Rodiče musejí přijmout skutečnost, že se velmi výrazně podílejí na výsledku celého procesu úzdravy, ke kterému může patřit také relaps a dočasné zhoršení situace.

Nabídka volnočasových aktivit - naučit se využívat volný čas bez drog je jedním z hlavních cílů následné péče - nabízet a společně hledat různé alternativy trávení volného času, do této oblasti spadá i nácvik různých technik relaxace.

Skupinová psychoterapie (Doléčovací skupina) - více zde