RVKPP

75 000Kč


Dar v hodnotě 3000Kč


Vklad zakladatelů

50 000Kč


Peněžitý dar 5000Kč