Cílová skupina

  • Osoby ohrožené závislostí nebo osoby se syndromem závislosti na legálních i nelegálních návykových látkách a na léčivých přípravcích s psychoaktivními látkami
  • Osoby ohrožené nelátkovou závislostí (gambling, kursovní sázky, netolismus...)
  • Dospělí, děti a mladiství (od 13 let)
  • Osoby, které jsou motivované pracovat na změně dosavadního způsobu života a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb
  • Osoby, které jsou motivované k abstinenci nebo ke kontrolovanému užívání
  • Rodiče a blízké sociální okolí klientů osob s látkovou i nelátkovou závislostí
  • Rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s látkovou i nelátkovou závislostí
  • Mladiství klienti, kteří jsou ve střetu se zákonem

Bezbariérový přístup