Posláním centra ANA je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám.

Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.  • ANA je latinské slovo, které v překladu znamená OPĚT nebo ZNOVU.
  • ANA je pro nás symbolem nového začátku.
  • Náš příběh vypráví o pocitech zmaru, zklamání a bezmoci, ale také o chuti a odvaze začít OPĚT a ZNOVU.
  • Náš příběh je o lidech, kteří téměř celý svůj profesní život věnovali práci s lidmi ohroženými závislostmi, nebo jejich blízkým.
  • Ve svém profesním životě jsme ale také svědky mnoha příběhů plných zmaru, zklamání a bezmoci, které končí dobře. Jsme svědky toho, kdy překonání závislosti může člověka v životě posunout blíže ke smyslu a štěstí.
  • Chceme pomáhat tam, kde lidé v sobě OPĚT a ZNOVU nachází odvahu se se závislostmi utkávat, OPĚT a ZNOVU nacházet radost ze života. Chceme ale pomáhat i tam, kde zatím tato odvaha jen dříme.