Cílová skupin

  • Abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách nebo s problematikou patologického hráčství, nejlépe klienti, kteří absolvovali detoxifikaci a alespoň krátkodobou léčbu, ale mohou to být i klienti bez léčby, kteří abstinují.
  • Minimální doba abstinence - 3 měsíce.

Bezbariérový přístup