Doléčovací skupina

Pro koho je skupinová psychoterapie v našem zařízení určena:

  • Klienti, kteří abstinují od psychoaktivních látek a jiného závislostního chování alespoň 3 měsíce

Jak skupina probíhá:

  • Skupina probíhá 1x za 14 dní za přítomnosti jednoho až dvou terapeutů/terapeutek. Skupiny se účastní zpravidla 5 – 9 klientů a jedno skupinové sezení trvá 90 minut
  • Účast v terapeutické skupině je bezplatná

Kdy skupina probíhá:

  • Každou druhou středu od 15.30 do 17.00 na adrese (první setkání skupiny ve středu 15.05.2024)

Pokud se rozhodnete do skupiny vstoupit, domluvíme se na individuálním rozhovoru s terapeutem, který skupinu vede. Terapeut posoudí vhodnost vašeho vstupu do skupiny a také pro vás je důležité, abyste se seznámil/a před zahájením terapie i s osobou, která skupinu povede, a rozhodl/a se, zda vám vyhovuje i po lidské stránce.

Pro další informace nás kontaktujte telefonicky nebo mailem: 381 211 627, 725 350 871, ana@anatabor.cz

Jak vám může skupinová psychoterapie pomoci?

Skupinová psychoterapie je forma terapeutického procesu, která se zaměřuje na práci s emocemi, myšlenkami a chováním v rámci skupiny lidí. Členové skupiny se setkávají pravidelně s terapeuty, aby sdíleli své životní zkušenosti a problémy, získali podporu a pocit, že v tom nejsou sami a hledali nové způsoby řešení svých problémů.

Skupinová terapie přináší mnoho výhod. Členové skupiny se mohou vzájemně inspirovat a podporovat. Vytvářejí bezpečné prostředí, kde se mohou otevřeně vyjadřovat a sdílet své zkušenosti s lidmi, kteří procházejí podobnými obtížemi. Tato spolupráce umožňuje lepší porozumění sobě i ostatním a rozvoj nových dovedností.

Vedoucí terapeut