Můžete nás podpořit

Finanční podpora

  • Můžete nám poskytnout peněžitý dar na níže uvedený bankovní účet. 
  • Prostřednictvím Darujme.cz

V případě zájmu o darovací smlouvu pro odpočet daně nás neváhejte kontaktovat. S vašimi údaji budeme nakládat v souladu s nařízením GDPR. 

Bankovní spojení: č.ú.: 6006464399/0800

Kontakt: Josef Kačírek - ředitel, Tel.: +420 777 796 667

 

Hmotná podpora

Pro svou práci potřebujeme - kancelářské potřeby (papír, desky, psací potřeby), běžné hygienické a toaletní potřeby.


Finanční a hmotné dary budou využity výhradně pro provoz adiktologického centra ANA, z.ú.


Od klientů, kteří jsou právě v našem programu léčby a doléčování dary nepřijímáme. Po ukončení léčby případné příspěvky uvítáme. 

Naši práci můžete sledovat na:

www.anatabor.cz. 

www.facebook.com/anatabor.cz

Můžete nás navštívit osobně na adrese: Koželužská 140 v Táboře

Dary a daně

Z hlediska daní jsou dary daňově uznatelné pouze v některých případech. Možnosti jejich uplatnění se přitom liší u fyzických a právnických osob. Fyzická osoba si může od základu daně odečíst bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000 Kč. Maximálně si může takto odečíst nejvýše 15 % základu daně. U právnických osob musí být hodnota darů (v součtu) minimálně 2 000 Kč a odečíst si mohou maximálně 10 % ze základu daně již sníženého o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).