Cílová skupina

  • Dospělí, děti a mladiství (od 13 let), kteří jsou ohroženi závislostí nebo klienti se syndromem závislosti na legálních i nelegálních psychoaktivních látkách a na léčivých přípravcích s psychoaktivními látkami. Klienti ohrožení nelátkovou závislostí (gambling, kursovní sázky, netolismus…). Klienti, kteří abstinují na základě absolvované léčby anebo absolvovali detoxifikaci a alespoň krátkodobou léčbu. Mohou to být i klienti bez léčby, kteří 3 měsíce abstinují.
  • Klienti trpící duální diagnózou (klienti ohrožení závislostí a zároveň s duševním onemocněním).
  • Klienti, kteří mají ambulantní léčbu anebo doléčování nařízené soudně a klienti, kteří usilují o navrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu (důvod odebrání - jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek, odebrání obvodním lékařem pro zdravotní nezpůsobilost z důvodu závislosti na alkoholu nebo psychoaktivních látkách).
  • Klienti, kteří jsou v substituční léčbě a neužívají žádné další psychoaktivní látky.
  • Rodiče, partneři a blízké osoby klienta.