• ANA je latinské slovo, které v překladu znamená OPĚT nebo ZNOVU.
  • ANA je pro nás symbolem nového začátku.
  • Náš příběh vypráví o pocitech zmaru, zklamání a bezmoci, ale také o chuti a odvaze začít OPĚT a ZNOVU.
  • Náš příběh je o lidech, kteří téměř celý svůj profesní život věnovali práci s lidmi ohroženými závislostmi, nebo jejich blízkým.
  • Ve svém profesním životě jsme ale také svědky mnoha příběhů plných zmaru, zklamání a bezmoci, které končí dobře. Jsme svědky toho, kdy překonání závislosti může člověka v životě posunout blíže ke smyslu a štěstí.
  • Chceme pomáhat tam, kde lidé v sobě OPĚT a ZNOVU nachází odvahu se se závislostmi utkávat, OPĚT a ZNOVU nacházet radost ze života. Chceme ale pomáhat i tam, kde zatím tato odvaha jen dříme.

1.2. 2021 - myšlenka a její rozvíjení


19.3. 2021 - zápis do rejstříku ústavů


Od 1.8. 2021 se nám podařilo získat do pronájmu prostory v Koželužské ulici poblíž Žižkova náměstí v Táboře.
K dispozici máme dvě terapeutické místnosti, přijímací kancelář a toalety.

2. 9. 2021 bylo našemu centru KRAJSKÝM ÚŘADEM JIHOČESKÉHO KRAJE VYDÁNO ROZHODNUTÍ o registraci sociálních služeb - Odborné sociální poradenství a Služby následné péče. 

Obě sociální služby budeme provozovat od 1. 1. 2022