2. 9. 2021 bylo našemu centru KRAJSKÝM ÚŘADEM JIHOČESKÉHO KRAJE VYDÁNO ROZHODNUTÍ o registraci sociálních služeb - Odborné sociální poradenství a Služby následné péče. 

Obě sociální služby budeme provozovat od 1. 1. 2022

Od 1.8. 2021 se nám podařilo získat do pronájmu prostory v Koželužské ulici poblíž Žižkova náměstí v Táboře.

K dispozici máme dvě terapeutické místnosti, přijímací kancelář a toalety.