Mgr. Hana Vojtěchová

Registrovaný adiktolog, terapeut, speciální pedagog, certifikátor odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy - obor speciální pedagogika.

Pracovala v Diagnostickém ústavu v Hodkovičkách, ve Výchovném ústavu v Černovicích a v Pedagogicko - psychologické poradně v Táboře jako metodik primární prevence zneužívání návykových látek.

V roce 1997 založila pod Farní charitou Tábor centrum Auritus (centrum pro lidi ohrožené drogou). Zde působila ve funkci vedoucí centra do roku 2018.

Je absolventkou psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku pod vedením MUDr. Jaroslava Skály.

Kurzy:
  • 1996 - 1997 Primární prevence sociálně patologických jevů, IPPP Praha 9, 100 hodin
  • 1996 - 1997 Prevence a terapie drogových závislostí I,II DÚM Hodkovičky (50 hodin)
  • 1997 - 1998 Semináře Sananim, letní škola Sananim, semináře AZ Help - celkem 120 hodin),
  • 1998 Kurz krizové intervence - Riaps Praha (51 hodin)
  • 2002 IPVZ Praha - Školení členů akreditačních týmů (pro akreditace /certifikace odborné způsobilosti zařízení poskytujícím služby osobám závislým na návykových látkách)
  • 2003 Kurz Drogové poradenství, Sananim + IPVZ Praha ( 160 hodin)
  • 2004 - 2005 Kurz Rodinné poradenství, Prev-centrum Praha (117 hodin)
  • 2007 O rodinné terapii - PhDr. Alena Paloušová (balintovské skupiny)
  • 2001 - 2015 Účast na odborných konferencích, seminářích, školeních, apod.