Mgr. Dagmar Špillerová

Registrovaný adiktolog s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, terapeut, sociální pracovník.

Vystudovala sociální práci na  na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Je absolventkou výcviku v integrativní rodinné terapii a sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku - SUR Pražská vysoká škola psychosociálních studií Praha.

Od r. 2018 členkou České asociace pro psychoterapii.

20 let praxe v oboru adiktologie v Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. na pozicích - vedoucí kontaktního centra a terapeutka v programu následné péče.

Odborná praxe:

 • od r. 2017 Program následné péče terapeutka, poradenství a terapeutická práce s rodinou
 • od r. 2012 Program následné péče sociální pracovnice, poradenství a terapeutická práce s rodinou
 • 2007 - 2012 Vedoucí Kontaktního centra v Plzni
 • 2006 - 2007 Zástupce vedoucí Kontaktního centra v Plzni
 • 2000 - 2006 Kontaktní centrum v Plzni sociální pracovnice, poradenství
 • 1989 - 2000 Kontaktní centrum v Táboře kontaktní pracovnice
 • 1980 - 2000 OHS v Táboře asistentka hygienické služby obor epidemiologie
 • 1977 - 1980 OHS v Ústí nad Labem asistentka hygienické služby, obor epidemiologie
Kurzy:
 • 2019 - Zvládání agrese, Centrum vzdělávání Fokus Praha
 • 2019 - 2020 - Anima-terapie Praha, Institut Petra Boše, o.s. - stáž v rodinné terapii
 • 2011 - 2017 - Výcvik v integrativní rodinné terapii
 • 2004 - 2008 - Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR Pražská vysoká škola psychosociálních studii Praha 560 hodin
 • 2005 - Motivační rozhovory (Basic, Focus, Speciál) - o. s. Podané ruce 100 hodin
 • 2003 - Telefonní krizová intervence - Remedium Praha 120 hodin
 • 2002 - Kurz asertivity - MUDr. Ludmila Dušková, Pelhřimov 100 hodin
 • 2001 - Rozhovor nástroj pomoci - MUDr. Matuška SPAS Praha 60 hodin
 • 2000 - Základní krizová intervence - Remedium Praha 60 hodin
 • 1994 - Kurz v poradenství prevence HIV/AIDS 40 hodin