Josef Kačírek 


Terapeut, pracovník v sociálních službách, spoluzakladatel zapsaného ústavu ANA

Více než dvacetiletá praxe v oboru adiktologie na pozicích kontaktní a terénní pracovník, pracovní terapeut (práce s keramikou), terapeut. Dlouhodobé zkušenosti s terapeutickou prací s gamblery.   

Kurzy:

 • 1999 - 2003 - Sebezkušenostní výcvik SUR, 600hod
 • 2000 - 2002 - dlouhodobý kurz ,,Drogové závislosti" IPVZ Praha
 • 2000 - Základní kurs krizové intervence, 51hod, Riaps Praha
 • 2007 - Kurz rodinného poradenství, 112 hodin, Prev - centrum Praha
 • 2016 - Kurz - Právní poradenství pro patologické hráče a jejich blízké - SANANIM
 • 2017 - Kurz - Základy práce se zadluženým klientem v kontextu sociálních služeb - REMEDIUM
 • 2018 - Kurz - Sebevražda a sebevražedné jednání klienta - Mgr. Martin Pešek
 • 2021 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150hod
 • 2022 - 2023 - Sociální pracovník manažerem, 112hod

Stáže:

 • 1999 - KC Plzeň - arteterapeutické techniky
 • 2001 - Alternativa (krátkodobé pobyty pro mladistvé)
 • 2014 - Terapeutické komunity SANANIM
 • 2017 - Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT