Bc. Jana Přádná, DiS.

Vystudovala obor Sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a je absolventkou VOŠ – studijní obor Sociální pedagogika.

Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v Integrované Gestalt terapii (INSTEP institut pro skupinovou terapii 11/2012–2017)

V letech 2006–2017 pracovala v organizaci Prevent 99 na pozicích – terénní sociální pracovnice a zástupkyně vedoucího terénního programu. V roce 2016–2017 působila v organizaci Rozkoš bez rizika na pozici sociální pracovnice a terapeutky. 

Absolvované kurzy a semináře

 • 2006 - Letní škola drogových závislostí, Sananim
 • 2006 - Základy krizové intervence PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá
 • 2007 - Rozhovor – nástroj pomoci, SPAS institut, MUDr. František Matuška
 • 2007 - Seminář "Probace a mediace v sociálních službách", Magistrát města České Budějovice, Mgr. K. Hyková, PhDr. T. Šišková
 • 2008 - Seminář "Drogová problematika", Magistrát města České Budějovice, MUDr. M. Kloudová, Mgr. M. Titman
 • 2008 - Motivační rozhovory Basic, I.E.S. - Sdružení Podané ruce, o. s.
 • 2009 - Seminář "Romano lumi" (seminář o romském etniku), ČAS, vedený Mgr. Ivou Pellarovou
 • 2009 - Motivační rozhovory Focus, I.E.S. - Sdružení Podané ruce, o. s.
 • 2010 - Motivační rozhovory Special, I.E.S. - Sdružení Podané ruce, o. s.
 • 2011 - Seminář Komunikace s obětmi domácího násilí, Theia
 • 2012 - Seminář Rodina a domácího násilí, Theia
 • 2013 - Prevence krizových situací se zaměřením na děti a mladistvé, Theia
 • 2014 - Seminář "Psychoterapie a spiritualita", Instep
 • 2014 - Relaxační techniky a jejich využití v sociální práci, Hermés
 • 2015 - Komunikace s člověkem s psychózou, Focus
 • 2016 - Seminář "Trauma a traumatické krize", PhDr. Yvonna Lucká
 • 2017 - Seminář "Psychoterapeutický management", PhDr. Martin Jára
 • 2017 - Seminář "Psychiatrie", MUDr. Elen Křivková
 • 2017 - Seminář "Psychosomatika – zaostřeno na reprodukci", PhDr. Marie Pečená